Selecteer een pagina

Consultancy in ontwikkeling 
Aan deze site wordt gewerkt!

Waarnemen als basis!

We nemen veel meer waar dan we geneigd zijn om aandacht aan te geven. Uit ervaring hebben we geleerd door bewust aandacht te besteden aan ‘wat’ neem je waar een goede basis vormt om inzicht te krijgen in wat er nu feitelijk aan obstakels, die veranderingen in de weg staan, ten grondslag ligt.  

Waarom starten met waarnemingen?
Het geeft de mogelijkheid aan alle betrokkenen  om vanuit wat ieder heeft waargenomen de realiteit inzichtelijk te maken. Door gebruik te maken van ieders waarnemingen, krijgen we de gelegenheid om de onderliggende verbanden en patronen te gaan zien. Tevens kunnen we vanuit de verbanden en patronen de essenties/oorzaken ontdekken, die ten grondslag liggen aan de obstakels/problemen. We maken hier gebruik van single-, double-en triple loop learning. Naadloos sluit hier op aan de bekende uitspraak die Albert Einstein heeft gedaan: ‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.’ Het is daarom dat we een stap teruggaan naar waarnemen en dat als basis nemen, omdat we blijkbaar ‘iets’ hebben gemist waardoor de obstakels/ problemen zijn ontstaan.

Er van uitgaand, dat organisaties, teams en  individuen een leven lang leren onderschrijven en willen stimuleren in anderen, is weten hoe je gebruik kan maken in verandervraagstukken van waarnemen als basis in combinatie met stimuleren van sociale intelligentie een praktische aangename werkwijze.

Sociale intelligentie stimuleren we door ‘System thinking’ toe te passen. Hierover meer onder het kopje ‘Het zoeken!’

Toepasbaar: 
binnen organisaties, onderwijsinstellingen, teams, families en voor individuen.   

Tools:
co-creatie 
Leercirkel Kolb
System thinking

Zoeken

Aan het zoeken van mensen herkennen we dat er ‘iets’ is waar zij verlegen om zitten om verder te kunnen ontwikkelen en nog niet in de waarneming is. Dit kan zowel een organisatie betreffen als ook individuen. Het bijzondere aan dit verschijnsel is dat mensen vaak als eerste reactie verbeteringen aan gaan brengen binnen de omgeving waarin zij zich bevinden. Binnen een organisatie of onderwijsinstelling zou dat er bijvoorbeeld uit kunnen zien als, meer controle toepassen om meer grip te krijgen op het ongrijpbare ‘iets’ in de hoop dat door de vormaanpassingen er een verandering plaats zal vinden. 
Uit ervaring en onderzoek weten we dat dit niet gaat leiden tot oplossingen, immers het is een single loop aanpak.
Hoe kunnen we hier uit komen?

Twee onderzoeksrichtingen liggen open om uit de single loop aanpak te komen. 
Ten eerste:
Het verruimen door het toepassen van system thinking. 
Wie en wat maken onderdeel uit van het obstakel en deze betrekken bij het oplossen van de vraagstuk.
Ten tweede: Het focussen, door ons te richten op het helder krijgen van de vraag naar het ‘waarom’ (de essentie) van de organisatie, het team, het individu.

Toepasbaar:
In crisis, bij organisatie verandering, 
Bij zoeken van ‘iets’ en het niet kunnen vinden.

Tools:
Leercirkel Kolb
System thinking
Basic needs and active skills
Emotionele fasering
etc.

 

 

De anderen!

Je ontwikkeling in het kader zetten van anderen gaat over een stap voorbij: ken jezelf! Niet langer gaat het over transformatie, maar over transitie.

Hierbij horen de essentiële vragen:
Waarom werk ik in deze organisatie?
Wat wil ik bijdragen aan de wereld, het werkveld, de organisatie, het team, collega’s. Voorbij je eigen belangen stappen is één van de grootste  uitdaging in deze tijd.  

Hoe kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van anderen? Dit is een interessante vraag.

Verzorgen van:
Ease, form, beauty and the whole

Toepassing:
Toekomstgerichte heroriëntering.